Japan 2010

Henriks og Thomas’ tur til Honbu Dojo i Japan, sommer 2010.